return to main page

Arthur and the Eagle

From Britannia after the Romans by A. Herbert (1836) (pdf) (Jes. 3, a 16th century manuscript, but believed to be just prior to Geoffrey of Monmouth's Arthur's Historia Regum Britanniae)

Shown in red is what is supposed to be proof that Arthur is the son of Uthyr, since his cousin Mordred is "the son of Madoc son of Uthyr". This is also shown in Triad 115

This scene has Arthur in place between death and life, seeing an Eagle who claims to be Mordred, but is really his Spiritual Guide, counseling him to accept a religious life and give up "his mightiness and killing" for love and service to God, the Mighty and Loving One.

Ymddiddan Arthur a'r Eryr


1. ARTH

Ys rhyveddav, cyd bwyv bardd,
Ar vlaen dar a'i brig yn hardd
Pa edrych eryr, pa chwardd.

2. ERYR

ARTH bell glod oddiwes
A'th llu llawenydd a'th lles,
Yr eryr gynt a'th weles.

3. ARTH

Y sydd rhyveddav o du mur,
A'th ovynav yn vesur
Pa chwardd, pa edrych eryr.

4. ERYR

Arthur bell glod yn hynt
A'th llu llawenych dremynt,
Yr eryr a'th weles gynt.

5. ARTH

Yr eryr a vai ar vlaen dar
Pel hanvydd o'r rhyw adar,
Ny byddid ti na do na gwar.

6. ERYR

Arthur, gleddydawg uthyr,
Ni sai dim gan dy rhuthyr,
My yw mab Madawg ab Uthyr.

7. ARTH

Yr eryr ni wn ei rhyw
A dreigla glyneu Cernyw.
Mab Madawg ab Uthyr nid byw.

8. ERYR

Arthur iaith gyvrwyslid,
A'th llu nis gwradwyddlid,
Eliwlod gynt im gelwid.

9. ARTH

Yr eryr olwg divai
A'r dy'madrawdd nid oes vai,
A'i di yw 'liwlod vy nai ?

10. ERYR

Arthur dihavarch osod
Os my ydy w 'liwlod
Ai gwiw ymgystlwn o honod ?

11. ARTH

Yr eryr barablau divrad,
Os di ydyw 'liwlod
Ai gwiw ymladd amdanod?

12. ERYR

Arthur dihavarch atteb
Ni sai gelyn i'th wyneb,
Rhag angau ni ddianc neb.

13. ARTH

Yr eryr iaith diymgel,
Allai neb drwy rhyvel
Yn vyw eilwalth dy gaflel.

14. ERYR

Arthur bendefig haelion,
O chredir geiriau y ganon,
A Duw nid gwiw ymryson.

15. ARTH

Yr eryr barabl eglur
A ddywedi di wrth Arthur
Pa beth sydd drwg iw wneuthur ?

16. ERYR

Meddyliaw drwg drwy avrddwl
A thrigaw yn hir in y meddwl
A elwir pechawd a chwl.

17. ARTH

Yr eryr barabl doethav,
It dy hun y govynav
Bodd Duw pa ddelw yr haeddav ?

18. ERYR

Caru Duw o vryd uniawn
Ac erchi archau cyviawn
A bair nev a bydawl dawn.

19. ARTH

Yr eryr gwir vynegi,
Os llwyr, ovynav iti,
Ai da gan Christ ei voli ?

20. ERYR

Arthur ydwyd gadarnav.
Ar dwr gwr gwiw obeithiav.
Pob yspryd moled ei Nav.

21. ARTH

Yr eryr rhadlawn vywyd
I'th ovynav heb ergyd
Pwy sy nesav, eb Yspryd?

22. ERYR

Arthur disegur llavnau,
[A cw]yddaist o gur gan waedau,
Crist yw ev cred nag am au.

23. ARTH

Yr eryr barabl addev
A ovynav o hyd llev,
Beth ore i geisiaw nev ?

24. ERYR

Ediveirwch am trawsedd
A gobeithiaw y drugaredd,
Hyn a bair y tangnevedd.

25. ARTH

Yr eryr barabl diwg
A vynegi di yn amlwg,
I wneuthur be sy drwg.

26. ERYR

Meddyliaw brad anghywyr
A chelu meddwl yn hir
Cwbl pechawd y gelwir.

27. ARTH

Yr eryr barabl tawel
A dywedi di heb ymgel,
Beth a bair ym i ochel ?

28. ERYR

Gweddiaw Duw bob plygeint
A dymunaw cael maddeuaint
Ac erchi cynnorthwy 'r Saint.

29. ARTH

Yr eryr barabl didlawd
I'th ovynav ar draethawd,
Pa vath waetha ar bechawd.

30. ERYR

Arthur o derchawg doethiaith,
Gwedi prover pob cyvraith
Gwaetha bernir anobaith.

31. ARTH

Yr eryr barabl ovydd
A vynegi yn gelvydd,
O anobaith beth a vydd.

32. ERYR

Heuddu hir boen uffernawl
A caffel cwymp anesgorawl
A cholli Duw 'n dragwyddawl.

33. ARTH

Yr eryr iaith ymadaw
A'th ovynav rhag llaw,
Ai gore dim gobeithiaw?

34. ERYR

Arthur ardderchawg cynan,
O myni o vyd gavel rhan
Wrth gadarn gobaith gwan.

35. ARTH

Yr eryr barabl cywir
It dy hun y govynir,
Pan nad cadarn perchen tir?

36. ERYR

Arthur ardderchawg wyddva,
Na choll Dovydd o'r Alfa
Y cadernyd yw'r pennav.

37. ARTH

Yr eryr barabl diau
A'th ovynav ar eiriau,
Ond yw cadarn vinnau.

38. ERYR

Arthur ben cadoedd Cernyw,
Ardderchawg, viniawg o lliw,
Nid cadarn neb ond Duw.

39. ARTH

Yr eryr iaith diarfordd
A'th ovynav heb valdordd,
Beth a wna Duw a gosgordd ?

40. ERYR

Gosgordd os gwir i voli,
Os cyviawn cyverchi,
Ni rhydd Duw ufferu arni.

41. ARTH

Yr eryr iaith trymgarn
A'th ovynav yn gadarn,
Pwy dydd brawd a rhydd barn ?

42. ERYR

Arthur ardderchawg wyddva,
Gorchest gwir a deva
Duw ei hun a varna.

43. ARTH

Yr eryr nevawl dynged,
A'r na chavas i weled
Beth a wna Crist i'r rhai cred.

44. ERYR

Arthur vyddva llawenydd
A'th llu buost llwyr gynydd,
Dy hun dydd brawd a'i gwybydd.

45. ARTH

Yr eryr barabl vychoedd
A'th ovynav berchen torvoedd,
Dydd brawd beth a wna i bobloedd.

46. ERYR

Arthur ardderchawg llamprhe
A'th wir wiriondeb hagd'le,
Yna y gwybydd pawb ei lle.

47. ARTH

Yr eryr barabl divustyl
A'th ovynav heb gynvil,
Ai da cael gwasanaeth sul ?

48. ERYR

Gwasanaeth sul o chessi,
A gras gan Duw gwedi,
Gwynvydedig wyt o honi.

49. ARTH

Yr eryr barabl divri
A'th ovynav dros Geli,
Beth ym o bydda hebddi.

50. ERYR

O byddi heb eiriau llen,
Di e sul, eb rhaid, eb angen,
Hyd yr ail sul na chwardd wen.

51. ARTH

Yr eryr barabl hynod
A'th ovynav in hynaid,
Beth ore rhag enaid.

52. ERYR

Pader a gweddiau
A dirwest a chardodau
A dioddev enaid hyd angau.

Arthur and the Eagle


ARTHUR

I wonder, seeing I am a bard,
On the top of the oak and its branches on high
What the vision of an eagle, what the illusion.

EAGLE

Arthur, who hast attained distant fame
Joy and advantage of thine host,
The eagle heretofore hast thou seen.

ARTHUR

I wonder at thy station by the side of the wall.
And I will ask of thee in meter
What the illusion, what the vision, of an eagle.

EAGLE

Arthur whose fame hath travelled far
And whose host is of gladsome aspect.
The eagle hast thou seen heretofore.

ARTHUR

Eagle, being on the top of the oak
If thou beest of the race of birds
Thou canst not be either domestic or tame

EAGLE

Arthur, gladial portent,
Before whose onset nothing stands.
I am the son of Madoc son of Uthyr.

ARTHUR

I know not the kind of the eagle
[As one] that frequents the vales of Cernyw.
The son of Madoc ap Uthyr liveth not.

EAGLE

Arthur of speech both subtle and fierce,
Whose host is of unreproached wrath,
Eliwlod erewhile was I called.

ARTHUR

Eagle of blameless aspect
And whose discourse is not evil,
Art thou Eliwlod my nephew ?

EAGLE

Arthur audacious in the onset,
If I be Eliwlod
Am I a good connection of thine ?

ARTHUR

Eagle, untreacherous in discourse,
If thou art Eliwlod,
Was the battle-slaughter good around thee ?

EAGLE

Arthur, audacious in answering,
Before whose face no enemy standeth.
From death there is no escape.

ARTHUR

Eagle, undisguised of speech.
No one could through war
Bring thee to life again.

EAGLE

Arthur, dignitary among the generous,
If the words of the canon shall be believed,
With God contention is not good.

ARTHUR

Eagle clear of speech,
Wilt thou say unto Arthur
What thing is evil for one to do ?

EAGLE

To purpose evil with premeditation,
And to abide long in the purpose,
Is called sin and failure.

ARTHUR

Eagle, most wise in discourse,
Of thyself will I enquire,
How shall I attain to God's approbation ?

EAGLE

To love God with righteous mind,
And ask upright requests,
Procures heaven and the mundane gift.

ARTHUR

Eagle, veracious in declaring,
If it be correct, I will ask thee,
Is the praising of him good in Christ's sight ?

EAGLE

Arthur, thou art the most mighty.
On the tower I will expect the excellent hero.
Let every spirit praise it's Lord.

ARTHUR

Eagle of serene existence,
Without intrusion I will ask thee,
Who doth the spirit say is nearest ?

EAGLE

Arthur, restless with blades,
[Who hast fallen by the pain of thy bloodsheddings
Christ it is, whose faith is not concerning falsehoods.

ARTHUR

Eagle speaking words of acknowledgment
I will ask, the while I cry out,
What is the course to seek for heaven ?

EAGLE

Repentance for perverseness,
And to hope for mercy,
This procureth peace.

ARTHUR

Eagle not ungracious in speech,
Declare thou with clearness,
What thing it is evil to do.

EAGLE

To meditate unrighteous treason
And conceal your purpose long
Is called complete sin.

ARTHUR

Eagle, gentle in discourse,
Speak thou without reserve,
What shall enable me to escape?

EAGLE

Praying God at every dawn,
And seeking to obtain remission,
And asking the aid of the Saints.

ARTHUR

Eagle, not poor of speech,
I will question thee on thy discourse,
Of what sort is the worst that happens to sin.

EAGLE

Arthur of the elevated language of wisdom,
After experiencing every law,
The worst is to be judged without hope.

ARTHUR

Eagle, with the speech of a teacher,
Declare in mystic lore,
Of the hopeless what shall become.

EAGLE

To obtain the long penance infernal,
And get an irrecoverable fall,
And lose God to eternity.

ARTHUR

Eagle of speech about to depart,
I will ask of thee previously,
Is there a course devoid of hope ?

EAGLE

Arthur of exalted elocution,
If thou wouldest obtain a share of the world ,
With the mighty hope is weak.

ARTHUR

Eagle sincere of speech,
Of thyself it shall be asked,
When is not the mighty possessor of the earth?

EAGLE

Arthur, exalted soul,
Not to lose God or the Alpha
Is the summit of mightiness.

ARTHUR

Eagle, certain in thy speech,
I will question thee on thy words :
For my mightiness may be an exception.

EAGLE

Arthur, head of the battles of Cernyw,
Exalted one, acute-edged of shape,
None is mighty excepting God.

ARTHUR

Eagle of intricate speech,
I will ask thee without trifling,
What doeth God with [my] retinue ?

EAGLE

If the retinue be sincere to worship,
If upright in praying together,
God will not deliver them to hell.

ARTHUR

Eagle of speech, dismal as the grave,
I will ask thee in my mightiness,
Who shall give judgment in the doomsday ?

EAGLE

Arthur, exalted soul.
Sacred enigma of the divided-place,
God himself shall judge.

ARTHUR

Eagle of celestial destiny,
Hast thou not obtained to see
What Christ doeth to those who believe ?

EAGLE

Arthur, soul of gladness,
With thy host thou wert a complete huntsman.
Thy self shall know the judgment-day.

ARTHUR

Eagle, with the speech of spirits,
I will ask of thee the owner of hosts,
What shall the judgment-day do to the Gentiles.

EAGLE

Arthur, exalted swiftly-moving lamp,
Whose pure innocency is gash-extinguish'd,
There shall each one know his place.

ARTHUR

Eagle, not fitter in discourse,
I will ask of thee without offence,
Is it good for the universe to obtain service !

EAGLE

If thou seekest to have the service of the universe,
And favor with God afterwards,
Blessed art thou by reason thereof.

ARTHUR

Eagle condescending in discourse,
By the Concealed-God I will ask thee,
What shall be mine, if I shall be without it ?

EAGLE

If thou wilt have unveiled discourse,
Thou art the universe, by Necessity, by Destiny,
Until the other universe of no illusory luster occurs.

ARTHUR

Eagle of very notable discourse,
I will ask thee in all security,
What is the course for the soul?

EAGLE

The Our Father and prayers,
And fasting and charities,
And calmness of the soul until death.