return to Genealogies

Bonedd yr Arwyr Genealogies

1. Plant Kyndrwyn ap Ywain ap Vrien ap Kynvarch
sons: Eluan Pywys, Kynon, Gwiawn, Riadaf, Haearnllen, Pasgen, Gwyn, Kynwraidd, Ehedyn, Kynan, Gwenalogid, Morvael.
daughters: Ffevur, Meduyl, Medlan, Gwledyr, Meisir, Keynvrit, Heledd, Gwladus, Gwenddwyn.

2. Plant Iaen
Dirmig, Gwyn goluthon, Siaun, Kyradawg, Ievannwy, Llychlyn, Eleirch verch Iaen mam Kyduan ap Arthur.

3. Plant Kaw o Dwrkelyn
sons: Dirmic, Kilid, Vstig, Echymwg, Cof, Aneirin, Gwydrein, Samson, Bangar, Kelyn, Hueil, Gildas, Aeddan, Gallgaw, Eirgrawn, Dyfnwe, Gwrddelw, Anev.
daughters: Kowyllawg, Peithien, Gwenawy.

4. Plant Egri o Dalebolion a vuant yn oes Faelgwn
sons: Nudd, Ronyn, Aearddur, Geiriad, Tryderaw, Meirchiawn, Vchno, Hedd, Edlydd, Coll, Glassan, Alan, Camo, Kelyn, Elinwy, Llurig, Tyrnawg, Nwy ... ag oi henw y gelwir Karn nwy.
daughter: Llenvedd.

5. Plant Llywarch Hen o Benllyn
sons: Gwen, Pill, Llawr, Mechydd, Maen, Dwywg, Nefydd, Sanddef, Selyf, Dilig, Lliuer, Deigr, Rhut, Madawg, Medel, Heilin, Gwell, Sawyl, Llorien, Keny, Llynghedwy, Kynllug, Llewenydd, Gorwynion
daughter: Rhiell.
added: Kenev, Kynddylan, Talan, Kynvarch, Rreged, Gredwal, Gwawr.

6. Plant Kynuarch ap Meirchiawn
Llew, Arawn, Vrien, Anarawn, archesgob Llydaw.

7. Plant Vrien ap Kynfarch
Owain, Run, Riwallawn, Elffin, Pasgen, Cateel, Kyndeyrn garthwys ap Owain ap Vrien.

8. Plant Llew ap Kynfarch
Medrod, Gwalchmai.

9. Plant Kenev ap Koel
Padarn, Gorwst, Garmoniawn, Maesgwig kloff, Mar, Edyrn ap Padarn ap Kenev.

10. Plant Gorwst ap Keneu
Meirchiawn, Elifer gosgordduawr.

11. Plant Meirchiawn ap Gorwst
Kynauarch, Elidir lydanwyn, Idno.

12. Plant Mar
Athrwys
Plant Athrwys ap Mar
Kynvelyn, Pabo Post Prydain, Keidio.

13. Plant Idno ap Meirchiawn
Meurig, Mabon.

14. Rvn ap Einiawn ap Mar ap Kenev ap Coel.

15. Morgan ap Kledawc ap Morgan vwlch ap Kyngar ap Garbwyniawn ap Kenev ap Koel.

16. Helygy ag Eluedan meibion Ilon hwyluawr or gogledd.

17. Elidir mwynuawr ap Gorwst priodawr ap Gwydawl ap Dyfnwal hen ap Ednyved ap Maxen wledig ap Llywelyn ewythyr Elen luyddawg.

18. Rydderch hael glaer ag Ardderchddrud a Morgant mwynvawr meibion Tudwal Tudclud.

19, Gwyddien astrus ag Enuael a Dos meibion Deigr ap Dyfnwal hen.

20. Ieva a Chenav meibion i Vrwydr ddiriaid ap Gwyddien astrus ap Deigr ap Dyfnwal hen ap Ednyved ap Maxen ap Llywelyn.

21. Deigr ac Aurdeyrn a Chynan glodrydd meibion Dos ap Deigr ap Dyfnwal hen ap Ednyfed ap Maxen wledic ap Llywelyn.

22. Gwythyr m Greidiawl galonyd m Enfael addian* m Deigyr m Dyfynwal m Ednyfet m Maxen m Llywelyn.
* (See Triad 32: Three Enemy-Subduers of the Island of Britain: Greidiawl son of Envael Adrann)

23. Bran galed or Gogledd. Kynan ap Bran galet.

24. Bywyr ap Ketwyn colovyn Lleisiawn ap Gwnnan ap Gwynnawc varfsych ap Keidio ap Coryf ap Caenawc (mawr ap Iorweth hirvlawdd) ap Tegonwy ap Teon ap Gwinev ddav vreuddwyd ap Bywyr.

25. Plant Don o Arvon
sons: Gwydion, Govannon, Amaethon, Hunawg, Idwal, Ienuydd, Elestron, Digant, Gyluaethwy, Kynnan, Hedd, Addien, Elawg
daughter: Arianrhod.

26. Plant Math ap Mathonwy
Llew llaw gyffes, Dylan eil ton, a Blodeuwedd eu chwaer o Arianrhod verch Don eu mam.

27. Tri lle y dyleid Arglwyddiaeth Wynedd o Gogail
Vn o naddunt yw Stradweul verch Gadean ap Kynan ap Eudaf ap Kyradawg ap Bran ap Llyr llediath, gwreig i Goel godebawc hon oedd vam Dyfrwr a mam Genev ap Koel;
Ail yw Gwawl verch Goel godebawg mam Gunedda wledig gwraig Edyrn ap Padarn beisrudd;
Y drydedd oedd Esyllt verch Gyan Dindaethwy, gwraig Vervyn vrych Rodri mawr.

28. Ach Cadwalagr o Gogail
Mam Gatwaladyr vendigait, merch Pyt, chwaer y Banna ap Pyt.
Mam Gatwallawn ap Katfan, Tandreg ddu ferch Gynan garwyn.
Mam Beli m Rhun, Perwar ferch Rhun ryveddvawr ap Einiawn ap Mar ap Keneu ap Koel.
Mam Rhun ap Maelgwn, Gwallwenn ferch Afallach.
Mam Maelgwn Gwynedd, Meddyf ferch Faeldaf m Dylan Draws o Nankonwy.
Mam Meddyf, merch Tallwch ap Kwch m Kychwein chwaer y Drystann.
Mam Katwallawn llawir, Prawst ferch Tithym Prydyn.

29. Meibion Kunedda Wledig
Tibiawn map Kuneddaf, hynaf mab oedd y Gunedda ag a vu farw y Manaw Gogodun kynn dyfot ei dat ai vrodyr or gogledd hyt y Gwynedd. Meiriawn Meirionnydd m Tibiawn m Kvnedda a rannws rwng y ewythredd, ag y dyfu yn y rann ef ehun y kandref a elwir oi henw ef nyt amgen Meirionnydd.
(Arwystel mab Kunedda, a elwir oi henw Arwystli.)
Keredig mab Kunedda, odd yna Keredigiawn.
Dunawt mab Kunedda, a wledychws kantref a elwir Dunoding nyt amgen Ardudwy ag Eiddionydd.
Edern mab Kunedda, odd yna Edernion.
(Mael mab Kunedda, odd yna Dinmael.)
(Koel mab Kunedda, odd yna Koleion.)
Dogfael mab Kunedda, odd yna Dogfeiling.
Rhufawn mab Kunedda, odd yna Rhyfonyog.
Oswael mab Kunedda, odd yna Maes Osswyliawn.
Afloedd mab Kunedda.
Eynion yrth mab Kunedda, (odd yna Kaereynion ym Powys.)
Dwy ferchet Kunedda: Tegit, Gwenn ferch Kunedda gwreig Amlwyd wledig, mam Kynwal garnhwch.
Kenyr a Meilir ag Yneigeir, meibion Gwron Mab Kunedda, a dyvuant eill tri y gyt a Chatwallawn llawhir eu kefynderw y ddeol Gwyddyl fichti o Yns Fon, ag odd yna y difassaant yn llwyr y Gwyddyl ffichti o Fon pann lladdawdd Kaswallawn lawhir Serigi Wyddel yn Llam y Gwyddyl y Mon.

30a. Arthur vab Uther v Kustennin vendigeit v Kynor v Tutwal v Turmwr moruawr m Karadoc m Bran m Lyr lledieith.

30b. Arthur ap Vther ap Kustenin ap Kynnvor ap Tudwal ap Morvawr ap Kadienn ap Kynan ap Eudaf ap Karadoc ap Bran ap Lyr lledieith.

31. Mam Arthur oedd Eigyr verch Amlawd wledic ap Kynwal ap Ffrwdwr ap Gwrvawr ap Kadien ap Kynan ap Evdaf ap Kradoc ap Bran ap Llyr, a Gwen verch Gvnedda wledic oedd i mam.

32. Kustenin ap Kadwr ap Gwrlais iarll Kernyw nai ap brawd vnvam ac Arthur.

33. Elen ferch Eudaf m. Karadawc m Bran m Llyr lletieith m Garar m Gerein hir m Secuyn m Keit m Arth m Moruran m Kerint m Cridol m Dingarth m Annun m Lainus m Brutus m Ericonius m Alanius m Reesilue m Nenne m Parapilius m Ascanius m Eneas m Anchise m Troys m Dardan m Iauan m Iaphet m Noe.return to Genealogies