return to Genealogies

Jesus College MS 20 Genealogies

From Jesus College MS 20
text from Y Commrodor Vol 8 (pdf)


[1.]The Ancestry of St Cynog
{fo. 33r}
Llyma r mod y treythir o ach kyna6c sant.
K
yna6c mab brachan [m. Anlach] m. chormuc m.
eurbre g6ydel o iwedon. Mam vrachan
oed Marchell merch te6dric. m. teidfallt.
m. teidtheryn. m. thathal. m. ann6n du
vrenhin groec.
(The mother of Brychan's children is Marchell, daughter of Tewdrig, son of Teithvalch, son of Teitheryn, son of Tathal, son of Annun Ddu.)

[2.] The Names of the Other sons of Brychan

Enweu y meibyon ere
ill y brachan. D
rem dremrud. m. brachan.
[3.] Clytwin. m. brachan. Clyta6c sant. Hedetta
sant meibyon clytwin. [4.] [A]ttlien m. brachan.
[5.] Papai m. brachan. [6.] Rynon m. brachan.
[7.] Runan m brachan yssyd yny [ille] a elwir
mana6. [8.] Mercharairiun ygkeueilwa6c. [9.] Dindat m brachan yn llan ymdyfri.
Pascen m. dingat. Cyblider. m. dingat.
[10.] Berwin. m brachan ygkerny6. [11.] Reidoc
m. brachan yn freink. yny lle a elwir t6mbreidoc oe en6 ef.

[3a.] These are now the names of Brychan's daughters
llyma enweu Merchet
brachan weithon.

[1.] G6ladus verch vrachan.
Mam catt6c sant.
[2.] Urgrgen (Arianwen) verch brachan. g6reic
Ioroereth hirblant.
[3.] Marchell verch brachan g6reic
g6rhynt barmdrut.
[4.] Tutlith verch vrachan. yn
{fo. 33v}
llys ron6y ygwlat vorgan. (Llys Ronwy is Lisworney near Cowbridge)
[5.] Drynwin (Nefyn - see Triad 70)
verch vrachan mam vryen (Urien). Erduduyl g6yndorliud. Owain m. vryen. a morud verch
vryen. G6rgi a pheredur ac arthur
penuchel a tonlut. a hortnan. a dyrnell.
trydyth gwyn dorliud. [6.] Kyngar (Ceingair) verch
vrachan. (duplicate for 6:)[7.] Rinhidyr verch vrachan.
[8.] [M]eleri verch
vrachan. gwreic keredic. man sant. tat
dewi.
[9.] Gwa6r verch vrachan.
[10.] Gutuyl (Tutglid) verch

[3b.]
vrachan g6reic kynger mab kynwa6r. a
mam brochuael yscithra6c. a mam
veic meng6rac (menguras). a man sanant gwreic
vaelg6n.
[11.] [G]rugon verch vrachangwreic
Katra6t vrenhin.
[12.] [K]erdech verch vrachan yssyd yglan twyi ymeiryonyd.
[13.] Tagh6ystyl. (Tudhistil)
[14.] Tutuel verch (possible duplicate for Tutlith in 4 above) vrachan. ym merthyr.
[15.] Goleudyd
gwreic tutwa6l beper.
[16.] [Ll]van verch vrachan
hono oed vam aidan [vredawc] mab gwauream
vrada6c.
[17.] Gwen verch vrachan yn talgard.
[18.] Felis (Eiliueth) verch vrachan.
[19.] Tebieu verch vrachan yn
estratewi.
[20.] [K]embreith verch vrachan.
[21.] Ryneidon
{fo. 34r}
(Keneython) verch vrachan ygkitweli ymynyd kyuor.
[22.] Cledei verch vrachan yn emlyn.
[23.]Gwen (mistake for Dwyn, Dwynwen)
verch vrachan ymon vam gymry.
[24.] Llud (Ilud)
verch vrachan yn ruthun yg6lat vorgant.
([8.] Meleri daughter of Brychan, wife of Ceredig [Prince of Cardigan, ab Cunedda] mother to Sant, father of St.David.)
dewi.

[4.] The Ancestry of St Cadog
llyma weithon ach Catt6c sant
C
att6c. (Cadog) m. gwynlli6. (Gwynllyw) m. gli6s. (Glywys) m.
filur (Solor). m. Nor. m. ab Owein. (Owain Finddu) mab maxen. (Magnus Maximus)
Maxen wledic brenhin y brytanyeit.
a gwedy hyny yn Amhera6dyr yn rufein. A chynan yn vrenhun yny le. (Cadog m Gwynllyw m Glyws m Solor m Nor m Owain m Maxen (Maxen Wledig king of the Britons, and after that emperor of Rome, and Cynan the king [of Brittany] in his stead).
Kynan. m. eudaf. m. Custenin. m. Maxen.
m. Maximianus. m Constantinus. m. Custeint.
(Cynan m Eudaf m Custenin m Maxen m Maximianus m Constantinus m Constantine [I, the Great]).
Mam Constaninus oed elen luedya6c. yr hon a enilla6d y groes ygkarusalem Ac a duc ran genthi y gonstantinobyl. A ran arall a anuones yr
brytanyeit.
(The mother of Constantine (correcting mistake for Constan-tius to Constantine the Great) was Elen Lluyddog (this would be Helena born in Drepanum, in the province of Bithynia in Asia Minor, renamed by Constantine to city "Helenopolis" and thus Helen of the Hosts), she who won the cross in Jerusalem a part of which she bore to Constantinople and another part she sent to the Britons).
Ac y gyt a hi yd oed ewein ymab. ewein oed vab y vaxen. o
keindrech verch. Reiden.
(delete: and) (with her (Elen) was Owain her son. Owain was also the son of Maxen [Wledig] by Ceindrech daughter of Rheiden).
Reiden. m.
eledi. m. mordu. m merichia6n. m.
Kasswalla6n. yn amser y kasswalla6n
{fo. 34v}
h6n6 y kymella6d y rufeinwyr treth
o ynys prydein.
(Rheiden m Eledi m Morddu m Meirchiawn m Caswallon (In the time of this Caswallon the Romans levied a tax on the Island of Britain).
Kaswalla6n. m. beli
ma6r. m. Anna. yr anna hon oed verch
y amhers6dyr rifien yt anna hono
a dywedei wyr yr eifft y bot yn gyfynnithder6 y veir vor6yn.

(Caswallon m Beli Mawr m Anna (This Anna being she whom the men of Egypt said was a cousin of the virgin Mary).

[5.] The Sons of Glywys
(G)enweu meibon.
Ewein vab keredic. Pedroc sant.
Kynvarch. Edelic. Luip. Clesoeph.
Sant. Perun.(Seru) Saul.(Paul) Peder. Katwaladyr. Meirchya6n. (Meirchyawn) G6rrai. Mur. (Mar) Margam
Amroeth. G6her. Cornuill. Catwall. Cetweli. Ac vn verch. Don6n. (Douun, Dibunn) g6reic meuric (Mouric)
mab emminni. (Enhinti) merch Kynvarch. m meircha6n. m. g6rgust letl6m mab Cene6. m.
Coyl hen. [delete m] godeba6c. m. tecwant. m Eweint. m. tep6yll. m. Vrban. m. Grad. m.
K6nedyl. m. Kudeern. m. Tegant. m. Kyndeern weldic. m. elud. m. eudos. m. eudoleu. m. auallach. m. aphlech. m. Beli ma6r.
vab anna. val y mae vchot.

[Ach Cunedda]
[6.]
{fo. 35r}
Cuneda m. Edern. m. Padarn beisrud.
m. tegyth. m. Iago. m. geneda6c.
m. Cein. m. Gorein. m Doli. m. G6rdoli.
m. D6fyn. m. Gordofyn. m. Anuueret.
m. eimet. m Dibun m. Prydein. m. Ewein. m. Auallach. m. Amalech. m Beli.
m. Anna. val y dewetp6yt vchot.
Cunedda son of Edern, son of Padarn of the purple robe, ...

[Plant Cunedda]
[7.] Tebia6n. (Tybion) (ym replace with tat - father of) Meiria6n meirionyd.
Run. Rywinnya6c. Duna6t. yn
donodyn. Ceredic. ygkeredigya6n. Afloch. Einya6n hyrth.
Docuayl. ygkeueilya6c. Edern yn Edreinya6n. D6y verchet Cuneda. Tecgygyl. A Gwen. g6reic. Anla6d wledic (Amlawdd Wledig).
Mam veibyon Cuneda. oed wa6l verch
Coyl hen. G6reic Coyl hen oed verch Gadeon m. Eudaf hen vchot.

[Gwehelyth Brycheiniog]
[8.] Te6d6r. m. Griffri. m. Elisse. m. the6d6r. m. Gruffud. Gruffud a the6dos.
{fo. 35v}
a cathen.Meibyon y vrenhin powys. o
sanant verch elisse y mam Elisse verch neuue
hen mab te6d6r. m. rein. m. Cad6ga6n.
m. Caden. m. Keindrec. merch. rualla6n.
m. Idwalla6n. m. Llowarch. m. Rigeneu.
m. Rein dremrud. m. brachan val y mae vchot

[Ach Morgan ab Owain][9.] Morgant. m. Eweint. m. howel. m.
Rees. m. Aruael. m. G6ryat. m.
Brochuael. m. Rees. m. Nud hael. (Read: Iudhael) m.
Morgant. m. Adroes. m. Meuric. m.
the6dric. m. Llywarch. m. Nynnya6.
m Erb. m. Erbic. m. meuric. m. Enenni. verch. Erbic. m. meuric. m. Carada6c
vreich vras. O en6 Morgant vchot y
gelwir Morgan6c. Ereill a dyweit.
mae o en6. Mochteyrn predein. m. gli6s.
Mal y mae vchot.
(* Here on the margin, written in a later
and very ornate hand of the 15th
century, is commenced, and
continued to the bottom of the page :
"o enw Morgan mab Maglawn y kavas
Morgannwg y henw:
canys Morgan wg y gelwid." )

Morgan, son of Owain (Eweint), son of Howel, son of Rees, son of Arthur, son of Gwrgant, son of Brochmail, son of Rees,
son of Ithael, son of Morgan, son of Arthur, son of Meuric, son of Tewdrig, son of Llywarch: should be Teithfallt,
son of Nynnya6: Nynniaw, son of Erb,
____________
Erbic: Erbig
Meuric: Meurig   Mistake from misplaced female line
Enenni, verch
____________
son of Erbic: Erbig, son of Meuric: Meurig, son of Carada6c vreich vras: Caradog Strong Arm.

[10.]Morgant. m. Eweint. m. Hewel. m.
Rees. m. Arthwael. m. Kenedlon.
Merch. B[r]i[a]nael vrydic. m. llywarch.
[fo. 36r]
m te6d6r. m. pibia6n gla6ra6c (Peibio Clafrog, King of Ergyng). m. Arbeth (Mistake for Erb).
m deuric sant. Merch Peilna6n. Mam
(the daughter of Peibio is the mother of St. Dubricius 'deuric')
theudu. m. Peredur. m. Cado (Cador). m. Gereint
m Erbin.

[11.] Gereint (Geraint). m. Erbin. (add m. Custennin) m. Kyn6a6r (Cynfawr). m.
tudwa6l (Tudwal). m. G6rwa6r (Gwrfawr or Morfawr). m. Gadeon.
m (not 'son of' but 'brother of') Cynan. m. Eudaf hen. Mal y mae
vchot. Heuyt

[12.]Morgant. m.
Eweint. m. hoel. m. rees. m. arthuael.
m Ceingar. Merch. Maredud. m. teudos.
o gantref teudos. Teudos.
(add m. Rein - Rhain, father of Teudos and Tewdwr ruled Dyfed and Brycheiniog from Deisi Genealogy)
m. G6ga6n
m Cathen. m. Eleothen. (Read Clothen) m. Nennue.
m Arthur. m. Peder. Arthur
m Peder. m. Kyngar. m. G6rdeber.
m Erbin. m. Aircol la6hir.

[13.] Ayrcol la6hir. m. tryphun. m. Ewein vreisc. (Change to: Aed vreisc) (delete: m.) Cynd6r (Cyndur) bendigeit.
m. Ewein. (delete: m.) Kyngar. m Pr6tech. m.
Ewein. m. miser. m. Custennin. m. maxen wledic. m. Maximianus. m Constan-tinus.
{fo. 36v}
ma6r m. Custenint o elen.

[14.] Morgant mab Ewein. m. howel.
m. Rees. m. y vraustud merch gloud
m. Pascen buellt. m Gwed Gad. m. morvo. m. Elaed. m. Pa6l. m. Idnerth. m.
Riagath. m. Pascen. m G6rtheyrn
g6rthenev.

[15.] The Ancestry of Vortigern
G6rtheyrn g6rtheneu. m. gwida6l. m. G6doloeu. m. gloy6 g6
alltir. y g6r h6n6 a wnaeth ar ymyl
hafren tref. ac oe en6 ef y gelwir yn
gaer loe6.
(Gwrtheyrn Gwrtheneu {Vortigen} son of Gwidawl, son of Gwdoleu, son of Gloyw Gwallthir)

[16.] Morgant vab Ewein. m. Howel. m.
arthuael. m. Idwal. Brodyr oedynt
h6y y leuku. Lleuku merch en6le6. m.
Kynfelyn. m. Iaceu. m. leuku. merch
adwent merch Elyuer. Goron6y. m.
Kanhaethoe. m. Ceno. m. Noe. (see Harleian_3859 Gen 15) m. Ma
da6c. m. sandeph. m. tutwa6l. m. merin.
m mada6c. m. Run. m. Kenelaph dremrud.
{fo. 37r}
m. Kynan. m. kasanauth wledic.
G6reic cassanauth wledic oed the6er merch
Bredoe. (Brittu) m. Kadell deernlluc. m. Cedehern.
m G6rtheryrn g6rtheneu. vchot.

[17.] [Ach Rhodri Mawr]
The Ancestry of Rhodri Mawr
Rodri ma6r. m. Meruyn vrych. m.
G6rhyat m. Elidyr. m. sandef. m.
Alcun. m. tegyth. m. Ceit. m douc. m. Llewarch hen. m. Elidyr lydanwyn. m. Meircha6n. m. G6rgust. m. Keneu. m Coil hen.
mal y mae vchot.
(Rodri Mawr son of Mervyn Frych, son of Gwrhyat, son of Elidyr, son of Sandef, son of Alcun, son of Tegyth, son of Ceit, son of Douc, son of Llewarch Hen, son of Elidyr Lydanwyn, son of Meirchawn, son of Gwrgust, son of Keneu, son of Coel hen.)

[18.] Rodri ma6r mab nest merch Cadell
Pywys brenhin Pywys. Cadell m. Brochuael. m Elisse. m. Coleda6c. m. Beli. m.
Seliph. m. Kynan garwin. m. Brochuael yscithra6c. [m Cyngen] m manogan. m. Pascen
m. Cadell. deyrlloch. m. Cadern. m. G6rtheyrn g6rtheu.

[19.] Rodri ma6r. m. meruyn. m. Guriat. m.
Elidyr. m. Celenion. merch tutwal
{fo. 37v}
tuclith. m. Auara6d g6alchcr6n. m. meruyn ma6r. m. kyuyn. m. anllech. m. tutwa6l. m Run. m. Neidaon. m. senilth
hael. (not "Tryd hael or gogled." and delete duplicate Senilth.
See Bonhed Y Seint Gen 22 - Lleuddad)
m. Dingat. m. tutwa6l. m. Edneuet. m.
duna6t m. Maxen wledic. val y mae
vchot.

[Gwehelyth Ceredigion][20.] Llyma enweu meibon rodri [ma6r.
Cadell. Meruyn. anara6t.
Aidan. Meuruc. (reordering gives:) Ac aughara verch Nest oed vam Morgant.
(Nest, the daughter of Rodri Mawr is the mother of Morgan ap Owain.)

y rei ereill. A deu dyn oed ida6 o wreic
arall. tutwa6l. ac elisse.

[Plant Ceredig]
The Sons of Rhodri Mawr

[21.] Angharat verch veuric. mab dyga6l. m.
Arthen. m. Seissill. m. Clyda6c. m. Aruodeu.
m Argloes. m. Pode6. m. Seruuel. m.
Vsai m. Keredic. m. Kuneda wledic.
(Angharad daughter of Meurig [Prince of Ceredgion], son of Dyvnwal, son of Arthen, son of Seissyllt, son of Clydawag, [delete Aruodeu] son of Argloys, son of Podew, son of Serunel, son of Usai, son of Cerrdic, son of Cunedda.)

[22.] Rodri. m Meruyn. m.
Ethellt. merch Cynan tintaeth6y. m. Rodri mol6yna6c. m. Idwal
I6rch. m. Kadwaladyr vendigeit. m.
{fo. 38r}
Katwalla6n. m. Kad6ga6n. m. Iago. m.
Beli. m. Run hir. m. Maelg6n g6yned.
m. Kadwalla6n lla6hir. m. Einya6n
yrth. m. Kuneda wledic.
(Rodri, son of Mervyn and his wife (not son) Essyllt the daughter of Cynan Tindaethwy, ...)

[23.] Einya6. a Katwalla6n lla6hir. Deu
vroder oedynt. Ac eu d6y vam oedynt
chwioryd. Merchet y didlet brenhin g6ydyl fichti. ym pywys.
(Einyaw and Katwalawn Lawhir, sons (or grandsons) of Cunedda, were brothers. Their two mothers were daughters of Tidlet, King of the Gwyddyl Ffichti in Powys.)

[Ach Rhys Gryg]
[24.] Rees gryc. m. Rees m6ynua6r.
m. gruffud. m. Rees. m. te6d6r.
m. Cadell. m. Einya6n. m. Ewein. m.
Howel da. m. kadell. m. Rodri. ma6r.

[25.] Rees gryc. m. Rees m6ynua6r. m.
gwenlliant. brodyr y rees m6ynua6r.
oedynt. maredud. a morgant. a maelg6n. meibon gwenlliant merch
gruffud. m. Kynan.

[26.] Gruffud. m. Kynan. m. Iago. m.
Idwal. m. Meuric. m. Itwal voel. m. Anara6t. mab Rodri ma6r.

[27.] {fo. 38v}
Rees gryc mab merch mada6c. m. meredud. m. bledynt [m.] kynwyn. m. G6edylstan. (remove: m. kynvin). y (remove: kynvin) h6n6. a gruffud vab llewelyn. (remove: a thrahayarn. m. Crada6c. tri) broder oedynt. meibon y hagharat mech maredud mab. Ewein. m.
howel da.

[28.] [Ach Llywelyn ap Iorwerth]
LLywelyn. m. Iorwoerth. m. Ewein
g6yned. m. gruffud. m. Cynan.

[29.] LLywelyn. m. marereda. merch mada
6c. m. maredud. bra6t oed varedud y rees
gryc.

[Gwelhelyth Buellt]
[30.] Howel. m. Gron6y. m. Kad6ga6n. m.
Elstan. m. Cuelyn. m. Cad6r. m. G6enneuuen. merch Idnerth. m. Iorwoerth
hirula6d.

[31.] Howel. m. Gron6y. m. Agharat merch
La6r. mam hagharat oed leuku merch
maredud. m. Ewein. m. Howel da.

[32.]
{fo. 39r}
Howel. ac Adam. a phylib. a thrahaearn. Iorwoerth. a meilyr. gruffud. a chad6ga6n. a ridyt. meibyon seissyll. m. llewelyn. m. Kad6ga6n. m. Elstan. a mam seissyl oed Ellel6.

[33.] Ellel6 mam seissyll. m. llewelyn o
vuellt. merch oed Ellel6 hono y
Elidyr mab llywarch. m. bledri. m. mor
mab. llowarch. m. G6ga6n keneu menrud a vu neidyr vl6ydyn am y von6gyl.
y G6ga6n h6n6 a wnaeth aber G6yli.
ac yno y llad6yt ef a llewelyn. m. seissyll.
tat gruffud. m. llewelyn.

[34.] Keneu menrud oed h6n6. m. Pascen
m. vrien reget. m. Kynuarch. m. meirchya6n. m. G6rguest. m. Keneu. m. Koel hen.

[Gwyr y Gogledd][35.] Rvn. m. Einya6n. m. Keneu. m. Coel hen.

[36.] Gwalla6c. m. llyenna6c. m.
{fo. 39v}
mar. m. [ Keneu m.] Coyl hen.

[37.] Morgant. m. Cleda6c. m. morgant
uuill. bra6t branud voel. m. dyuynwa6l.
m. Carbonia6n. m. Coel hen.

[38.] Duna6t.(Dunawd) m. pabo post prydein. (Pabo Post Prydain) (missing m. Mar) m. Ceneu. m. Coel hen.

[Gwehelyth Rhos]
[39.] Howel. m Crada6c. m.
meircha6n. m. Howel. m. Runya6n. m. Einya6n. m. Idwin. m. Cadwall.
m meic. m. Ewein. m. Cenlas (Gildas' Cuneglasus) m. Ewein danwyn. m. Einya6n yrth. m. Cuneda
Wledic.

[Gwehelyth Dunoding]
[40.] Bleidut. m Crada6c.
m. Iewana6l. m. Eiga6n. m. brorchuael.
m. Eidan. m. Hoedle6. m Podgen hen.
m. Isaac. m. Einya6n. m. meuruc. m. dingat. m. eina6n. m. Duna6t. m Cunada
wledic.

[Gwehelyth Meirionydd]

[41.] Kynan. m Brochuael. m. einud. m.
Brochuael. m. Sualta. m. ydris. m.
Gweidno. M g6rent. vra6bruth. m. Katwaladyr. Katwaladyr a. chatwalla6n
{fo. 40r}
deu vrodyr oedynt. meibon. Eueirya 6n. m. tebia6n. m. Kuneda wledic.
(... Gwyddno son of Gwrin, son Cadwaladr, [remove son of Cadwallon,] son of Meirion, son of Tibion, son of Cunedda.)

[Gwehelyth Ceredigion]
[42.] Howel da. m.
Kadell. m. Rodri ma6r. m. Meruyn
vrych. Agharat oed mam [veibyon] Rodri ma6r.
merch veuruc. m. dyfynwal. m. Arden. m. Seissyll. m. Cleda6c. m. Aruodeu.
m Argloes. m. Pode6. m. Seruul. m.
Vsai. m. Karedic. m. Kuneda wledic.

[Plant Ceredig]
[43.] Dewi m. sant. m. Ceredic. m. Cunada
wledic.

[Gwehelyth Dunoding]
Bleidut m cratawc wledic m iewanawl m eigiavn m brorchwel m eidan m hoedleu m pogen hen m isaac m einyawn m meuruc m dingat m eiuawn m dunawt m cunada wledic.

[Gwehelyth Meirionydd]
[44.] Kynan [read: Auan]
buellt. m. Cedic tra6s. m. Ceredic m. Kuneda wledic.

[45.] Cenuur. m. Einyon. [should read: Kenider m Kynon] m. Keredic. m.
Kuneda wledic.

[Gwehelyth Rhufoniog]
[46.] Amor m. morith. m.
aidan. m. mor. m. Brochuael. (Breichiawl m Rhufonig) m. Kuneda wledic.

[Plant Ceredig]
[47.] Gwynlli6. m. G6a6r. merch
Keredic. m. Kynuelyn. m. meiria6n. m.
Ceredic. m. Kuneda wledic.
See Bonhed Y Seint Gen 11 - Cynvelyn)

[48.] G6ga6n. m. lla6r. m. Kedic. m. Keredic. m. Kuneda wledic.

[49.] Bangar. m.
Gardan. m. Karedic. m. dunun. [read Dyuennen] m. Ann6n.
{fo. 40v} m. ceredic. m. Ceneu. m. Corun. m.
Cunada wledic.

[Gwehelyth Dogfeiling]
[50.] [M]euruc. m. Elaed. m. Elud. m. Glas
m. Elno m. docuael. m. Cuneda wledic.

[*] Llyma enweu brenhined y brytanyeit
[*a] Eneas ysc6ydwyn. Ascanius.
Silnius. Brutus. Locrinus.
Mada6c. Membyr. Efra6c. Brutus taryanlas. llyr lletieith. Bleidud. llyr.
Cordiella. Cunada. Riwalla6n. G6rgan varyftr6ch. Seissyl. Iago Kynvarch. Gorbannya6n. Porrex. dyfynwa6l. Beli. G6rnet vrich hir. Cuelyn.
Seissyll. Kynuarch. Dainus. Maredud.
Gorbannia6n. Arthgal. Elidyr. Vigenius. Paredur. Gorbanya6n m[ab]. Morgan.
Einon. Idwal. Run. Cereint. Catellus.
Coel. Porex. fferuex. ssulgen. Eldag.
Andre6. Kynon. Eliud. Cledno. Cloten.
G6rgan. Meirya6n. Bledyn. Caap.
Ewein.Seissyll. Blegywrt. Arthuael.
{fo. 41r}
Eidol. Reidon. Ryderch. Sam[u]el.
[*b]Pir. Cat6r. Eligullus. Beli. Llud. Catwalla6n. Tenean. Kynuelyn. yn amser Kynuelyn y ganet yn argl6yd m.
iessu grist. Gwider. Marius. Coel. Lles.
y lles h6nn6 a annones att Eleutherius
pab y adol6c danuon g6yr g6ybodus
ar y ffyd gatholic y bregethu yr brytanyeit y ffyd mal y gellynt gaffel trugared raclla6. Ac ynteu a danuones
d6an a ffagan. Seuerus. Basian. Carancus. Alectus. Asclepiodotus. Coel. llyr.
Constans. g6reic y Constans h6nn6 oed
Elen verch Coel. Constantinus.Constans
vanach. G6rtheyrn. Gwertheuyr vendigeit. Emrys wledic. Vthur pendreic.
Arthur. Constantinus. Aurelius. Iuor.
Maelg6n G6yned. Caterius. Catuan. Catwalla6n. Catwaladyr vendigeit.


Kings & Queens List:
Eneas ysc6ydwynAeneas
Ascanius?
Silnius?
BrutusBrutus (r 1074BC G.M.)
LocrinusLlogyr (r 1050BC G.M.)
GwendoleuGwendoleu (r 1041BC G.M.)
Mada6cMadog (r 1027BC G.M.)
MembyrMembyr (r 1000BC G.M.)
Efra6cEfroc (r 974BC G.M.)
Brutus taryanlasBrutus Greenshield (r 935BC G.M.)
llyr lletieithLleon (r 923BC G.M.)
Rhun baladr brasRhun (r 898BC G.M.)
BleidudBlaiddyd (r 859BC G.M.)
LlyrLlyr (r 839BC G.M.)
CordiellaQueen Cordelia (r 779BC G.M.)
CunadaCynedda (r 774BCG.M.)
Riwalla6nRhiwallon (r 726BC G.M.)
G6rgan varyftr6chGorwst (r 724BC G.M.)
SeissylSaissyllt (r 717BC G.M.)
IagoIago (r 711BC G.M.)
KynvarchCynvarch (r 704BC G.M.)
Gorbannya6nGwrfyw dygn (r 695BC G.M.)
PorrexPorrex I (r 695BC G.M.)
dyfynwa6lDyfnwal Moelmyd (r 694BC G.M.)
BeliBeli Mawr (r 667BC G.M.)
CuelynCyhelin (r 593BC G.M.)
G6rnet vrich hirQueen Marcia (r 589BC G.M.)
DainusDaned (r 588BC G.M.)
SeissyllSisillius II (r 572BC G.M.)
KynuarchCynfrach II (r 563BC G.M.)
MaredudMoryd (r 548BC G.M.)
Gorbannia6nGorviniaw (r 533BC G.M.)
ArthgalArthal (r 517, 500BC G.M.)
ElidyrElidurus (r 500, 490, 472BC G.M.)
VigeniusOwen (r 487BC G.M.)
ParedurPeredur (r 487BC G.M.)
Gorbanya6n m[ab]Rhys, son of Gorviniaw (r 451BC G.M.)
MorganMorgan (r 449BC G.M.)
EinonEnion (r 448BC G.M.)
IdwalIdwal (r 442BC G.M.)
RunRhun (r 440BC G.M.)
CereintGeraint(r 433BC G.M.)
CatellusCadell (r 413BC G.M.)
Coelshould be Millus (r 403BC G.M.)
PorexPorrex II (r 393BC G.M.)
fferuexCeryn(r 381BC G.M.)
ssulgenSilgnius (r 374BC G.M.)
EldagEudaf (r 369BC G.M.)
Andre6Andras (r 363BC G.M.)
KynonUrien (r 351BC G.M.)
EliudElvryd (r 343BC G.M.)
ClednoClydoc (r 323BC G.M.)
ClotenClydno (r 304BC G.M.)
G6rganGorwst II (r 291BCG.M.)
Meirya6nMerianus (r 278BC G.M.)
BledynBlaiddyd (r 266BC G.M.)
CaapCaff (r 263 G.M.)
EweinOwain II (r 233BC G.M.
SeissyllSaissyllt III (r 230BC G.M.
BlegywrtBlegoryd (r 222BC G.M.
ArthuaelArchmail (r 183BC G.M.)
EidolEldol (175BC G.M.)
ReidonRhydion (r 163BC G.M.)
RyderchRhydderch (r 154BC G.M.)
Sam[u]elSamuil (r 138BC G.M.)
PirPir (r 123BC G.M.)
Cat6rCapoir (r 113BC G.M.)
EligullusDigueillus or Manogan (108BCG.M.)
BeliBeli Mawr (r 99BC G.M.)
LludLludd (r 89BC G.M.)
Catwalla6nCaswallawn (r 61BC G.M.)
TeneanTenvantius (r 38BC G.M.)
Kynuelyn
yn amser Kynuelyn y ganet yn argl6yd m iessu grist
Cymbeline: Cunobelinos (19BC G.M.)
GwiderGwydyr (24 G.M.)
GweyryddGweyrydd (44 G.M.)
MariusMeurig (44 - 81 G.M.)
CoelOld King Coel (G.M. r. 81 - c 150 (mine))
Llesy
lles h6nn6 a annones att Eleutherius
pab y adol6c danuon g6yr g6ybodus
ar y ffyd gatholic y bregethu yr brytanyeit y ffyd mal y gellynt gaffel trugared raclla6. Ac ynteu a danuones
d6an a ffagan
Lucius (c 150 - c 190 (my dates to match Pope)) sent a letter to Pope Eleutherius (c 174 - 189) asking to be made a Christian
SeuerusSeverus (r 193 G.M.)
BasianBassianus (r 212 G.M.)
CarancusCarausius (r 285G.M.)
AlectusAlectus (r 203 G.M.)
AsclepiodotusAsclepiodotus (r 295 G.M.)
CoelCoel Godebog (protector) (r 304 G.M.)
LlyrLleirwg, son of Coel in Triads
ConstansConstantius (father of Contantine) (r 293)
g6reic y Constans h6nn6 oedConstantine the Great (r 306) (confusion of Helen mother of Constantine and Helen wife of Magnus Maximus)
Elen verch CoelHelen verch Eudaf (r 375) (Tysilio) Wife of Magnus Maximus, Western Roman Emperor (383 - d. 388)
ConstantinusContantine III, Western Roman Emperor (407 - d. 411)
ConstansConstans vanach (son of Constantine, murdered by Vorigern) (r 412 (mine) G.M.)
G6rtheyrnVortigern (r 446, 468 G.M.)
Gwertheuyr vendigeitVortimer the Blessed (son of Vortigern) (r 464 G.M.)
Emrys wledicAmbrosius Aurelius (son of Constantine) (r 481 G.M. - dies at eclipse 507 AD)
Vthur pendreicUther Pendragon (Meurig, father of Arthur names himself Terrible Pendragon at eclipse 507 AD)
ArthurKing Arthur
ConstantinusConstantine III-Welsh (in Gildas)
(converted to God 191 AD)
AureliusAurelius Conanus (in Gildas)
IuorVortipor (in Gildas)
Maelg6n G6ynedMaelgwn Gwynedd (d. 549)
CateriusCaredig
CatuanCadvan (c. 580 – c. 625)
Catwalla6nCadwallon c.625 – 633
Catwaladyr vendigeitCadwaladr the Blessed c. 655 – 684


return to Genealogies